Sæson for økonomiske redegørelser

Denne uge strømmer de økonomiske redegørelser ud fra alle sider. Mandag kom Velfærdskommissionen med sin første analyse af udfordringerne i et fremtidens Danmark med flere ældre og færre erhvervsaktive.

Velfærdskommissionen består af uafhængige økonomer og skal i 2005 komme med konkrete forslag til reformer af velfærdssamfundet.

Kommissionen konkluderede i sin første analyse, at der for at sikre økonomisk balance i 2040 fra 2011 skal ske en hævning af bundskatten med 5,5 pct. eller 270.000 mere i arbejde...

Læs også