Vismænd: Stærkt behov for reformer

De økonomiske vismænd og regeringen står langt fra hinanden.

De økonomiske vismænd efterlyser konkrete reformer for at få flere i arbejde. De initiativer regeringen allerede har taget slår ikke til. Der skal gøres noget effektivt ved efterløn, pensionsalder eller for at få flere invandrere ud på arbejdsmarkedet.

I 2040 vil der for hver 10 personer i arbejde stå 11 udenfor. Der bliver flere gamle. Det øger overførselsindkomsterne og giver øget behov for sygehuse og ældrepleje. Det vil få de offentlige udgifter til at stige med ca. 9 pct. af BNP frem mod 2040...

Læs også