Højesteret stækker kommuner

Ny dom bremser kommunernes adgang til at nægte virksomhedernes refusion af sygedagpenge.

Virksomheden hænger ikke uden videre på regningen, hvis en medarbejder bliver sygemeldt på grund af mobning eller andre psykiske problemer på jobbet. Det fastslår Højesteret i en netop afsagt dom.

Kommunerne er ellers blevet særdeles hurtige til at stoppe refusionen af sygedagpenge til medarbejdere, der f.eks. bliver sygemeldt i opsigelsesperioden efter, at de enten selv har sagt op eller er blevet fyret. Meldingen fra kommunerne er her, at medarbejderen måske nok har det skidt med at komme på arbejde, men at vedkommende ikke er syg i forhold til at passe et arbejde et andet sted. Derfor siger kommunerne nej til at refundere virksomhedernes udgifter til sygedagpenge, som de ellers skal efter de første 14 dage...

Læs også