Skattepligt når bolig skal sælges

? Et spørgsmål vedrørende salg af lejlighed, der har været udlejet. Vi udlejer for tiden vores lejlighed på en toårig kontrakt, da vi af arbejdsmæssige årsager er bosat i USA.

Da lejligheden er udlejet på toårig kontrakt, er vi fortsat skattepligtige i Danmark, men vi benytter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvorefter vi får lempelse for den del af indkomsten, der er tjent i USA.

Vi har tænkt os at benytte virksomhedsskatteordningen i forbindelse med udlejningen for at kunne fratrække renteudgifterne i vores huslejeindtægt, eller alternativt benytte kapitalafkastordningen...

Læs også