Rentefrygt holder itaktier nede

Risikovilligheden er afgørende for teknologi-aktier.

Efter en periode på omkring 12 måneder frem til og med første kvartal af 2004, da it-aktierne steg, har udviklingen i den seneste tid fra investors synspunkt været mere kedelig.

Den væsentligste årsag til, at it-aktierne ikke har kunnet matche udviklingen på aktiemarkederne generelt, har været øget frygt for rentestigninger i USA...

Læs også