Afdeling skygger markedet

SAMTLIGE AFDELINGER i investeringsforeningen BG Invest er såkaldt indeksbaserede, hvilket betyder, at afdelingen BG Invest IT så vidt muligt skygger det valgte benchmark, MSCI IT Index.

Afdelingen henvender sig således til investorer, der vurderer, at aktiv forvaltning ikke vil skabe et merafkast i forhold til markedsafkastet.

Afdelingen har givet et afkast på 21,7 pct. i det seneste år, og på tre års sigt er afkastet -49,0 pct., hvilket i begge tilfælde naturligvis er meget nær markedsafkastet, men samtidig giver en placering i midten af kategorien blandt de danske teknologiafdelinger...

Læs også