Formuen sat i de største

LÅN & SPAR Rationel Invest har for afdelingen Teknologi valgt Baring Asset Management som rådgivningsselskab.

Udvælgelsen af selskaber til porteføljen sker på baggrund af fundamental analyse, hvor værdiansættelsen af de enkelte selskaber og fremtidsforventningerne er primære udvælgelsesparametre. Adm. direktør Per Hollesen forklarer, at der styres efter, at omkring 80 pct. af formuen er placeret i de største selskaber, mens de resterende 20 pct. i højere grad udvælges ved decideret stock-pick. Den aktive investeringsstrategi indebærer dog ikke, at der lægges op til væsentlige, løbende ændringer i porteføljen. Aktierne tages typisk kun ud af porteføljen, når fundamentale ændringer i fremtidsforventningerne i selskaberne finder sted, eller når aktiekursen når sit analyserede mål. Indtil oktober 2003 var afdelingen ligeligt vægtet i amerikanske og europæiske aktier, men siden har det anvendte benchmark været MSCI World Technology, hvilket har betydet en væsentlig opvægtning af de amerikanske aktier i porteføljen. Per Hollesen vurderer, at sektoren, efter at it-boblen bristede, er blevet betydelig sundere, men at konkurrencen fortsat er meget hård.

Læs også