Dioxin i danske sild

Formanden for de bornholmske fiskere er vred over, at Danmark går enegang i EU ved at forbyde fiskeri i Østersøen.

De danske fødevaremyndigheder forbyder nu også fiskeriet efter sild i en del af Østersøen.

I april besluttede myndighederne og fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) at stoppe al fiskeri efter laks i den danske del af Østersøen. Beslutningen blev truffet som en konsekvens af, at der i en undersøgelse var fundet store mængder dioxin i laks. Fredag blev forbuddet udvidet. Denne gang lukkes fangster efter sild i farvandet øst for Bornholm, mens der fortsat kan fanges sild vest for klippeøen i Østersøen...

Læs også