Fokus på 30 aktier

MED EN PORTEFøLJE bestående af omkring 30 aktier tilbyder Nordea Invest med afdeling it meget fokuseret investering i teknologiaktier.

I forhold til det anvendte benchmark, MSCI IT Index, er afdelingen væsentligt overvægtet i aktier inden for halvlederindustrien samt i softwareaktier, mens hardwareproducenter er undervægtet. Portfolio manager Thøger Svendsen forklarer, at flere producenter af halvledere aktuelt oplever stor afsætning, og udnytter deres kapacitet fuldt ud, hvilket stiller underleverandørerne til de store halvlederproducenter i en god position. Dette søger Nordea Invest at drage nytte af gennem væsentlige positioner i underleverandørerne Applied Materials og Kla Tencor. I den seneste tid har it-aktierne generelt oplevet faldende kurser. Udviklingen skyldes i høj grad rentestigningsfrygten i USA, som Thøger Svendsen betragter som lidt overdrevet, idet forventningen om rentestigninger bygger på konstateret fremgang i USA's økonomi. Efter de væsentlige stigninger i kurserne for it-aktierne frem til andet kvartal 2004 vurderer han også, at der har været en del gevinst hjemtagning, hvilket også har haft negativ effekt..

Læs også