BG Invest dobbelt så dyr som konkurrent

Der er stor forskel på, hvor meget det koster at fravælge aktiv formueforvaltning.

Selv om omkostninger spiller en stor rolle ikke mindst i passive investeringsforeninger, er der enorm forskel på satserne i de to danske foreninger, som forfølger en passiv såkaldt indeksstrategi.

Strategien går ud på at lægge sig så tæt op af et givent marked som muligt, og den bliver fulgt af både Sparindex og BG Invest...

Læs også