Dagens fokus

I Europa, USA og Japan vil erhvervsindikatorer være markedernes hovedtemaer i dag. Især de amerikanske og japanske indikatorer forventes at indikere kraftig vækst. I Danmark vil DILF's barometer og detailsalget for maj tiltrække økonomernes opmærksomhed.  • Color Print præsenterer regnskab for helåret 2003/04. Trykkerivirksomheden forventer et resultat mellem 20-25 mio. kr. før skat. I helåret 2002/03 fik Color Print et resultat på 24,2 mio. kr. før skat. I halvårsregnskabet fik selskabet et fald i resultatet på hele 46 pct. til 6,3 mio. kr. Grunden til faldet var øgede finansielle omkostninger samt indkøringen af to nye trykkerimaskiner i begyndelsen af regnskabsåret. Kursudviklingen i Color Print har været yderst positiv siden december 2003, selskabets aktiekurs er steget fra 140 kr. til 236 kr. per aktie. Kursudviklingen skal nok ses i lyset af forventningerne til helåret 2004/05, hvor investorerne ser mulighed for fremgang i resultatet. Investorerne vil være meget opmærksomme på Color Prints resultatprognose for kommende år. Ifølge Spar Nord forventes Color Print at nå et resultat på 29 mio. kr. før skat i helåret 2004/05. Årsagen til den forventede resultatfremgang i 2004/05 skyldes den overståede indkøringsperiode af de nye maskiner og øgede kapacitet samt synergieffekter af virksomhedsopkøbene af Phønix, Jyske Centraltrykkeri og Stibo Graphics.
  • Danmarks Statistik fremlægger detailsalgstal for maj måned. Fremgangen i økonomien og skattelettelserne forventes at være afspejlet i de danske detailsalgstal. Økonomerne forventer en vækst på 4,5 pct. i forhold til samme måned i fjor.
  • DILF's erhvervsbarometer steg til plus 7 i april, men faldt tilbage til 4 i maj. Økonomerne vurderer, at barometeret i maj ikke er retvisende og ifølge Reuters forventer økonomerne, at det igen stiger til plus 7 i juni.
  • Erhvervsbarometeret for Chicago skuffede markederne onsdag med et meget større end ventet fald, i fredags skuffede det tyske barometer fra IFO instituttet. Så usikkerheden og opmærksomheden er øget før offentliggørelserne af det amerikanske ISM og de europæiske PMI-barometer. Reuters PMI erhvervstillidsbarometre for juni bliver fremlagt kl. 9.55, hvor økonomernes konsensusestimat lyder på 54,9 for euro-zonen. Det landsdækkende amerikanske erhvervsbarometer ISM offentliggøres kl. 16.00. Her forventer økonomerne et fald til 61,5 fra 62,8 i maj. Generelt er en værdi over 50 i PMI/ISM barometrene tegn på vækst i erhvervslivet.
  • De store euro-lande lider under arbejdsmarkedsstrukturproblemerne, som er årsag til høj arbejdsløshed. Eurostat fremlægger arbejdsløshedstal for maj, hvor økonomerne forventer en uændret arbejdsløshed på hele 9,8 pct.
  • Et enkelt regnskab fra en Nasdaq100 komponent bliver det til, inden de amerikanske markeder åbner. Biomet, som producerer ortopædisk medicinaludstyr, aflægger regnskab for fjerde kvartal.
  • Den europæiske centralbank afholder renteannoncering kl. 13.45 efter det pengepolitiske møde. Økonomerne er ikke i tvivl. De forventer, at centralbanken fastholder renten på 2,00 pct.
  • Den vigtige kvartalsrapport "Tankan-rapporten" fra Bank of Japan offentliggøres natten til t SKANDINAVIEN


Danmark..

Læs også