Ulovligt at fjerne jorddiger

Landmænd landet over kan forvente at skulle genopbygge gamle jorddiger, som de har pløjet væk mellem deres marker. En dom fra Vestre Landsret slår fast, at digerne er beskyttede, og at landbruget kun i ganske særlige tilfælde kan få dispensation til at fjerne dem.

Det er en sag fra Viborg Amt, der er endt i landsretten. Amtet vil nu tage fat i 70 lignende sager, hvor jorddiger er blevet fjernet ulovligt. I langt de fleste tilfælde vil landmændene blive pålagt at genopbygge digerne, forudser amtsborgmester Bent Hansen (S) fra Viborg Amt.

Jorddigerne er typisk et par hundrede år gamle. De blev i sin tid lavet som skel mellem de marker, som siden er blevet større og større i takt med, at landmændene pløjede skellene væk for lettere at komme til med deres stadig større landbrugsmaskiner. Digerne har imidlertid ud over deres kulturhistoriske værdi også en værdi som levested og spredningsvej for planter og dyr i landbrugslandet. Derfor anses de for bevaringsværdige...

BRANCHENYT
Læs også