Kommuner kan få stor luns af jobformidlingen

ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil oprette jobcentre i de nye storkommuner, men socialdemokraterne vil ændre loven, hvis de kommer til magten, inden kommunalreformen træder i kraft.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er åben for socialdemokraternes og fagbevægelsens værste mareridt i forbindelse med den kommende kommunalreform: At kommunerne overtager det praktiske ansvar for ikke bare nogle få, men en stor del af alle ledige på dagpenge.

Det vil ske, hvis storkommuner som København, Århus, Aalborg og Odense alle bliver hjemsted for et af de 10 pilotjobcentre, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt. På den måde kan måske 30-40 pct. af alle ledige i a-kasse komme til at høre under kommunerne og ikke det statslige AF, sådan som det er tilfældet i dag...

BRANCHENYT
Læs også