Fælles EU-regler for fiskerikontrol i Nordsøen

EU-landene omkring Nordsøen vil forsøge at skabe mere ensartet kontrol med, om de kriseramte fiskere overholder den fælles fiskeripolitik.

Danske fiskere skal udsættes for den samme kontrol som kollegerne i andre EU-lande omkring Nordsøen. De hjemlige fiskeres organisation opfordrer dog til, at der indgås en lignede aftale med Norge og samtidig indføres ens sanktioner i alle lande for overtrædelse af reglerne.

Fiskeriministrene fra EU-landene omkring Nordsøen - Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Storbritannien, Sverige og Danmark - besluttede mandag at forbedre samarbejdet om fiskerikontrollen i farvandet. Derfor underskrev de i Bruxelles en erklæring...

BRANCHENYT
Læs også