Dansk Byggeri: Afvis miljøkrav

Både arbejdsgivere og lønmodtagere finder det uforståelig, at Arbejdstilsynet står fast på, at der skal anvendes tekniske hjælpemidler ved alle former for løft, når teknikken endnu ikke er til stede.

Danske byggefirmaer bør ignorere Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser i sager om tunge løft af gipsplader eller opsætning af stilladsmateriel. Virksomhederne bør se stort på afgørelser, som stadfæster, at plader og stilladser ikke må håndteres manuelt uanset størrelse og adgangsforhold.

Sådan lyder anbefalingen fra brancheorganisationen Dansk Byggeri til byggevirksomhederne. Og den bakkes stiltiende op af bygningsarbejdernes fagforbund TIB, når det drejer sig om løft af de mindre gipsplader...

BRANCHENYT
Læs også