Firmaer bryder regnskabsregler

Flere end 9.000 virksomheder er blevet truet med tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har svært ved at få erhvervslivet til at aflevere regnskaber til tiden.

Hver t tiende danske erhvervsselskab har så svært ved at aflevere deres regnskaber til tiden, at de er blevet truet med bøder og tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blandt de virksomheder som har afleveret for sent er IBM Danmark, Microsoft Business Solutions og Intel Danmark.

Styrelsens vigtigste opgave er at sørge for åbenhed omkring landets aktie- og anpartsselskaber. Derfor er der fastsat frister for, hvornår virksomhederne skal aflevere årsregnskaber, som herefter offentliggøres af Erhvervs- og Selskabsstyrlsen. Regnskaberne er et vigtigt redskab bl.a. for dem, som yder kreditter til virksomhederne...

Læs også