Skattelettelse til Bill Gates

Det er tilsyneladende ikke en tilfældighed, at Bill Gates' fondsdonation først skal en tur omkring hans private bankkonto. Det vil nemlig betyde en personlig skattelettelse på mange hundrede mio. dollars.

Microsoft Corporations beslutning om et ekstraordinært udbytte på 3 dollars pr. aktie er mere værd for koncernens bestyrelsesformand William Henry Gates III end de fleste andre aktionærer.

I umiddelbar forlængelse af meddelelsen om den massive pengeregn fra Microsoft til aktionærerne, lod Bill Gates forstå, at han ville donere de 3,35 mia. dollars (20,26 mia. kr.), han modtager i ekstraordinært udbytte, til sin velgørende fond The Bill & Melinda Gates Foundation. Dog var der det aberdabei ved donationen, at det ekstraordinære udbytte ikke ville blive sendt direkte til fonden, men skulle vejen omkring Bill Gates' bankkonto, som derpå over en ikke nærmere specificeret periode ville sende pengene videre til fonden...

Læs også