1.215 kr. pr. aktie

Consolis Denmark, der er en del af Consolis koncernen, byder 1.215 kr. for aktierne i Spæncom, oplyser Spæncom.

Consolis har indgået aftale med fem aktionærer, der tilsammen besidder 90,8 pct. af aktierne og 92,0 pct. af stemmerne.

Spæncom Holding med 48 pct. af kapitalen og 52,2 pct. af stemmerne har afgivet uigenkaldeligt forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet. Der er indgået call/put aftaler med tre aktionærer, der tilsammen ejer 33,9 pct. af kapitalen og 34,8 pct. af stemmerne. ATP har afgivet tilsagn om at ville acceptere købstilbuddet, for at Consolis kan få 50,01 pct. af aktiekapitalen i Spæncom efter gennemførelsen af købstilbuddet, og senest i 2009 sælge det antal aktier, der er nødvendig for, at Consolis som minimum opnår 90,01 pct.

Consolis udvikler, producerer og monterer betonprodukter.RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også