Alm. Brand Bank ramt

Alm. Brand Bank mærker i lighed med en række andre banker de direkte konsekvenser af kreditkrisen.

Banken forudser bl.a. højere renteudgifter i fjerde kvartal som følge af, at det er blevet dyrere at skaffe likviditet på lånemarkedet. Banken realiserede en mindre fremgang i resultatet før skat i tredje kvartal, hvor banken nåede et resultat før skat på 68 mio. kr. mod 56 mio. kr. i samme kvartal af 2006. Det svarer til en fremgang på 19 pct. Men som følge af kreditkrisen ser banken en lavere indtjening i fjerde kvartal. For hele 2007 fastholder Alm. Brand Bank forventningen om et resultat før skat i niveauet 190 mio. kr. Målet for bankens udlånsvækst er sat op fra 16,5 mia. kr. til 21,5 mia. kr. i 2010.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også