Dagens fokus

I en uge, da de makroøkonomiske offentliggørelser har været i overtal på finanskalenderen, kan vi gå en fredag i møde, hvor alt drejer sig om makroøkonomiske offentliggørelser med erhvervsbarometre fra næsten alle verdens hjørner. Der kommer barometre fra Japan, EU og USA. Aktiedealernes arbejdsopgave vil være at overvåge markederne og være parat til ikke planlagte nyheder på virksomhedsfronten.  • Danmarks Statistik offentliggør detailsalget for august, hvilket vil tiltrække større opmærksomhed end det danske DILF-barometer. Både det globale opsving og de danske skattelettelser har været faktorerne bag den positive udvikling i detailsalget i 2004. Spar Nord venter, at salget er steget med 0,8 pct. i august på månedsbasis.
  • Natten til fredag offentliggør Bank of Japan den kvartalvise Tankan-rapport. Rapporten indeholder et erhvervsbarometer, som markedsdeltagerne følger tæt. Økonomerne venter en fremgang til plus 23 fra 22. En økonom vurderede dog torsdag, at de finansielle markeder ikke længere har indregnet en vækst i barometeret. Han skønnede, at det vil ligge uændret eller falde en anelse pga. en lille afdæmpning i den kinesiske vækst. Udviklingen i barometeret har været kraftigt stigende siden bunden på minus 35 i slutningen af 2001. Det er netop væksten hos naboen Kina, som har haft en betydelig positiv effekt på den japanske industri og dermed japansk BNP. På lidt længere sigt vil økonomerne være opmærksomme på, om barometeret er ved at toppe.
  • I Europa vil Reuters fremlægge PMI-erhvervsbarometre for de store EU-lande og eurozonen. De offentliggøres fra kl. 9.45 til 10.00. BNP-væksten i kontinental Europa har været trukket op af det globale opsving, men har dog til gengæld været trukket ned af den svage indenlandske efterspørgsel. Bemærk, at udviklingen i Storbritannien har været anderledes sammensat. Eurozonens erhvervsbarometer for industrien har i et år indikeret fremgang, men slet ikke på samme høje niveau som i USA. BNP-væksten er da også markant mindre i EU. I august steg det til 53,7. Økonomerne forventer, at barometeret for september vil stige marginalt. En værdi over 50 indikerer vækst i industrien/økonomien.
  • Den danske BNP-vækst i 2004 forventes at ligge på et lidt højere niveau end væksten i euro-zonen. Dette har også været afspejlet i industriens PMI-erhvervsbarometer. Det danske erhvervsbarometer udarbejdes af DILF-instituttet og Danske Bank. Barometeret har været meget svingende de seneste måneder. Derfor skal de helt store udsving tages med et gran salt, og økonomerne vil have fokus på tendensen. I august steg erhvervsbarometeret til hele 60,4 fra 58,6, hvilket indikerer en meget pæn vækst i industrien.
  • Kl. 14.30 præsenteres det amerikanske ISM-erhvervsbarometer for september, hvilket svarer til PMI i Europa. Da de amerikanske markeder ofte er toneangivende for både Europa og Asien, vil deres makroøkonomiske nøgletal også opleve en stor bevågenhed fra disse områder. Barometeret har ligget på et meget højt niveau - over 60 - i en meget lang periode. I august faldt barometeret til 59. Økonomerne forventer, at det falder marginalt.
  • De amerikanske bil- og lastvognsproducenters aktier kan få lidt inspiration fra offentliggørelsen af selskaberne salgstal. Salgstallene for september fremlægges i løbet af dagen.
  • Lidt politik skal vi også være opmærksomme på i dag. I Washington mødes de gamle G7-landes finansministre, hvor den nye økonomiske magtfaktor Kina også er inviteret. I efteråret i fjor lykkedes det for både John Snow og George W. Bush at svække dollarkursen med gentagende kommentarer om de japanske og kinesiske valuta-interventioner. Derfor vil valutahandlerne nok være ekstra opmærksomme på kommentarer fra møderne. SKANDINAVIEN


Danmark..

BRANCHENYT
Læs også