Skattefrit sundhedstjek

En virksomhed ønskede at gennemføre en sundhedsundersøgelse med det formål at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø bl.a. for at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.

Undersøgelserne skulle tilbydes alle ansatte i virksomheden og ville omfatte ca. 2.100 personer. Undersøgelserne skulle finde sted i Bedriftssundshedstjenesten (BST), og ville være et tilbud til medarbejderne. Undersøgelserne skulle derudover ses i sammenhæng med det øvrige arbejdsmiljøarbejde, der foregik i virksomheden i form af primær forebyggelse (minimering af risici) og helbredsundersøgelser af personer i særlige job (natarbejde, arbejde med aller-gifremkaldende stoffer) mv.

Det fremgår af administrativ praksis, at en arbejdsgivers afholdelse af udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader er skattefri for den ansatte. Værdien af generelle helbredsundersøgelser og rådgivning, som ikke er relateret til arbejdet, og som der i øvrigt ikke gives individuel lægehenvisning til, er derimod skattepligtig for medarbejderen...

BRANCHENYT
Læs også