Europæiske aktier er billige

Væsentlig kursfremgang for europæiske aktier skal ikke ventes på kort sigt.

Selv om de europæiske aktier over de seneste 12 måneder under ét har genereret et pænt afkast på 11 pct., er prisfastsættelsen fortsat lav set i et historisk perspektiv. Alligevel har porteføljeforvalterne af de investeringsforeninger, som investerer i europæiske aktier, forholdsvis afdæmpede forventninger til kursudviklingen for den kommende tid.

De centraleuropæiske lande med Tyskland og Frankrig i spidsen er præget af lav økonomisk vækst, hvilket bl.a. kan henføres til manglende fleksibilitet på arbejdsmarkedet, vurderes det. Den vigende vækst har en afsmittende virkning på landenes indenlandske efterspørgsel, hvilket afspejler sig i forholdsvis afdæmpede vækstforventninger hos selskaberne...

Læs også