Udarbejdelse af en kørebog

Mange virksomheder anskaffer biler til brug for virksomhedens erhvervsmæssige kørsel.

Den medarbejder, der kun har rådighed over firmaets bil inden for arbejdstiden og kun for at udføre virksomhedens erhvervsmæssige kørsel, behøver ikke tænke på kørebog...

Læs også