Klagenævn forringer service

Det er videobutikkers opgave at bevise, at kunder har afleveret film og bøger uden for normal åbningstid, fastslår Forbrugerklagenævnet i en opsigtvækkende kendelse, der også berører i hundredvis af biblioteker.

En endnu ikke offentliggjort afgørelse i Forbrugerklagenævnet kan tvinge i hundredvis af videobutikker til at vælge mellem at forringe deres service over for kunderne markant, eller også at foretage store investeringer i nye maskiner, der kan udskrive kvitteringerne, når en bog eller en lejet videofilm afleveres uden for åbningstiden.

Klagenævnet har givet en kunde hos video-kæden Playtime medhold i, at hun ikke skal betale en regning på 650 kr. for en lejet film, som Playtime ikke mener, at hun har afleveret efter endt brug...

Læs også