Kørselsgodtgørelse til anpartshaver

?Jeg har de seneste par uger med interesse læst om muligheden for skattefri kørselsgodtgørelse. I den forbindelse har jeg følgende spørgsmål: Gælder de samme regler for en hovedanpartshaver (og samtidig eneanpartshaver), hvis han bruger sin private bil til erhvervsmæssige formål for selskabet? Hvis ja, hvilke krav stilles der til dokumentation/kørselsregnskab?
K.D., Lolland

!For at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse er det en betingelse, at man er lønmodtager. Modtager en hovedaktionær eller en hovedanpartshaver således løn for det i selskabet udførte arbejde, vil hovedanpartshaveren på tilsvarende vis som andre lønmodtagere kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra selskabet, såfremt den private bil anvendes til erhvervsmæssig kørsel for selskabet...

Læs også