Udskudt skat ved virksomhedsomdannelse

? Jeg gennemførte for nogle år siden en omdannelse med succession i min virksomhed - fra privateje til et anpartsselskab. Derved fik jeg personligt en udskudt skat, som selvfølgelig skal afregnes, når anpartsselskabet opløses. Anpartsselskabet er ikke aktivt og forvalter kun egenkapitalen på ca. en mio. kr. Dette beløb udbetales til mig, som eneanpartshaver, med brutto ca. 85.000 kr. om året i aktieudbytte.

Det betyder selvsagt, at den værdi/egenkapital, den udskudte skat blev beregnet af ved successionen, forsvinder/taber sin værdi, efterhånden som kassen tømmes via udbetalingerne til mig...

Læs også