Bred portefølje

Danske Invest Europa har over det seneste år fokuseret porteføljen noget og reduceret antallet af enkeltaktier fra ca. 100 til i dag 72.

Det er således fortsat en relativ bred europæisk portefølje, men inden for flere sektorer har man ifølge chief portfolio manager Rolf Solgård, Danske Capital, som er afdelingens rådgiver, fravalgt en del store tunge selskaber til fordel for flere mindre eller mellemstore selskaber.

»Vi fokuserer meget på balancernes kvalitet, herunder en fornuftig gældsandel og en god forrentning af den investerede kapital,« understreger Rolf Solgård...

Læs også