Tematisk investering

Nordea Invest Europa rådgives af Nordea Investment Management, som arbejder efter den tematiske investeringsproces.

Den grundliggende idé heri er, at man identificerer et antal overordnede temaer, som vurderes at være drivende for den langsigtede værdiskabelse hos de børsnoterede selskaber.

Et af temaerne er teknologiudviklingen, et andet den demografiske udvikling, og derfor har Nordea Invests afdelinger typisk en eksponering mod it og mod selskaber, som har fordel af den stigende ældrebefolkning, bl.a. visse farma- og finans-selskaber...

Læs også