Højere løn i kommunerne

Godt en halv mio. ansatte i kommuner og amter rykker et løntrin op næste år. Det første delforlig om en ny overenskomst er på plads.

Alle ansatte i kommuner og amter har udsigt til at blive rykket et løntrin op næste år. Det er konsekvensen af det første delforlig om en ny overenskomst, som kommunernes organisation, KL, og de ansattes forhandlingsorganisation, KTO, har indgået.

I kroner og øre betyder forliget for den enkelte en lønforhøjelse på ca. to kr. i timen eller omkring 3.500 kr. om året. Den usædvanlige lønforhøjelse omfatter 570.000 kommunalt og amtskommunalt ansatte. Ved overenskomstfornyelser aftaler parterne normalt procentvise lønstigninger og ikke, som det er tilfældet her, at alle rykker en tak op ad lønstigen. Normalt går man som ansat fra et løntrin til et andet på baggrund af anciennitet...

BRANCHENYT
Læs også