Falck solgt - afnoteres i februar

Knap 93 pct. af Falckaktionærerne har sagt ja-tak til at sælge deres aktier. Resten vil blive tvangsindløst.

Falcks 23.000 aktionærer takker ja til tilbuddet om at sælge deres værdipapir. Dermed står de 92,9 pct. accepterende aktionærer til en julegave på forskud, idet pengene fra salget allerede vil blive overført fra Værdipapircentralen 23. december. De øvrige 7,1 pct. aktionærer vil få deres aktier tvangsindløst midt i januar til samme kurs.

Redningskoncernen Falck er dermed solgt til de private fonde Nordic Capital og ATP Private Equity Partners. De to parter havde på forhånd krævet, at mindst 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne senest i fredags skulle acceptere tilbuddet på 60 kr. pr. aktie. De to parter har til formålet oprettet selskabet Cidron, som dermed formelt ejer Falck, og prisen bliver i alt på 5,3 mia. kr...

BRANCHENYT
Læs også