Nyt forskningscenter skal give byggeriet kvalitetsløft

Fonden Realdania bag nyt Center for Ledelse i Byggeriet. Fonden bidrager med 25 mio. kr. mens øvrige deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner bidrager med et lignende beløb.

Danmark får et nyt privatfinansieret forskningscenter med den overordnede ambition at skabe ny viden og bryde mønstret i den hidtidige ledelsesforskning i dansk byggeri. Det sker for gennem en effektiv og målrettet, videnskabelig indsats at hæve kvalitetsniveauet inden for dansk byggeri på en række vitale områder.

Det er Fonden Realdania, der står bag initiativet til oprettelsen af "Center for Ledelse i Byggeriet". Centret får professor Kristian Kreiner, CBS Handelshøjskolen, som leder, og centrets sekretariat bliver på CBS Handelshøjskolen. Der bliver tale om et "forskningscenter uden mure", idet det kommer til bestå af et netværk af forskere fra flere forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner...

BRANCHENYT
Læs også