Milliard-huller

Danske bygninger, veje og kloakker for over 200 mia. kr. er i så dårlig stand, at omkostningerne risikerer at løbe.

En konjunkturanalyse af bygge- og anlægsbranchen fra Bygge-, Anlæg- og Træ-kartellet (BAT) viser, at den danske bygge- og anlægssektor har et efterslæb i reparationer og vedligeholdelse på cirka 214 mia.

side 5..

BRANCHENYT
Læs også