Skæbnedag i EU for Microsoft

Første kendelse fra EF-Domstolen ventes med spænding. I dag afgør EF-Domstolens første instans i Luxembourg, om EU-Kommissionens afgørelse i den årelange konkurrencesag mod Microsoft Corporation skal have opsættende virkning, mens domstolen behandler Microsofts appel.

EU-Kommissionen afgjorde i marts i år, at Microsoft ulovligt udøver monopolisme.

I konsekvens heraf skal Microsoft betale en bøde på 497 mio. euro. Desuden skal koncernen 90 dage efter afgørelsen begynde at sælge en version af operativsystemet Windows XP renset for lyd- og billedafspilleren Media Player...

BRANCHENYT
Læs også