Ledige skal udføre reparationer

Byggeri for milliarder skal repareres nu for at undgå, at omkostningerne eksploderer. Sæt de ledige til arbejdet, siger BAT-kartellet.

Danske bygninger, veje og kloaker for over 200 mia. kr. er i så dårlig stand, at omkostningerne risikerer at eksplodere mellem hænderne på især de danske kommuner.

En konjunkturanalyse af bygge- og anlægsbranchen i 2004 fra Bygge-, Anlæg- og Trækartellet (BAT) viser, at den danske bygge- og anlægssektor har et efterslæb i reparationer og vedligeholdelse på ca. 214 mia. kr...

BRANCHENYT
Læs også