Kort nyt

Bedre end ventetPer Aarsleff Entreprenørselskabet Per Aarsleff havde et bedre resultat end ventet i første kvartal af regnskabsåret, der løber frem til udgangen af september i år. Det skyldes en markant fremgang i omsætningen på 28 pct., uden at administrationsomkostningerne er fulgt med op. Desuden er det lykkedes at holde bruttograden uændret på 12,4 pct.

»Et vinterkvartal er i gang, og ordrebeholdningen dækker som sædvanligt på dette tidspunkt langt fra hele årets budgetterede produktion. Derfor er det for tidligt at vurdere, i hvor høj grad dette forhold (det stigende aktivitetsniveau) vil slå igennem på omsætningsudviklingen for hele året, angiver entreprenørkoncernen i kvartalsrapporten som årsag til, at årsforventningerne fastholdes. I første kvartal var der et overskud før skat på 39 mio. kr. eller næsten det dobbelte af samme periode året før, da det var på 19 mio. kr. Nettoomsætningen er steget 28 pct. eller 213 mio. kr. til 967 mio. kr. RB-Børsen

Fortsat vækst

Gabriel Holding Den lille møbeltekstilvirksomhed Gabriel Holding fortsætter sin vækst i 1. kvartal af regnskabsåret 2004/05 og venter fortsat et overskud efter skat på cirka 123 mio. kr. Første kvartal er gået godt med en forbedring i den primære drift på 16 pct. til 4,6 mio. kr. set i forhold til et år tilbage. Resultatet efter skat er steget med 30 pct. til 3,7 mio. kr. fra 2,9 mio. kr. i forrige regnskabsår.

..

BRANCHENYT
Læs også