Partnering gør man sig fortjent til

Partnering er i fare for at køre af sporet, hvis bygherrerne går for hurtigt frem med for vidtgående samarbejder, hvor økonomi, kontrakterog ansvarsforhold er uklare". Det var budskabet i Bygherreforeningen pressemeddelse ved offentliggørelsen af Bygherreforeningens partneringpolitik i december 2004. Partneringpolitikken blev udarbejdet, fordi vi fandt et behov for at have et sæt grundlæggende principper, der kan vejlede Bygherreforeningens medlemmer i partnering.

Bygherreforeningen er generelt positivt indstillet over for partnering. Men partnering er et relativt nyt begreb og under stadig udvikling, og det er nødvendigt at bygherrer og andre lærer af hinandens erfaringer. Derfor skal såvel positive som negative erfaringer frem i lyset, så partneringbegrebet fortsat udvikles.

Partnering er en samarbejdsmodel, som oprindelig kommer fra USA.I løbet af de seneste par år er der fremkommet forskellige fortolkninger af partneringbegrebet fra byggebranchens forskellige parter, og der er foretaget eksperimenter med vidtgående samarbejdselementer, der ikke altid tager udgangspunkt i den oprindelige tankegang. Det ønsker Bygherreforeningen at modvirke, og har derfor beskrevet, hvordan vi mener begrebet partnering skal opfattes:..

BRANCHENYT
Læs også