Rynkeby presses

REGNSKAB Lukning af fabrikken i Rynkeby på Fyn og et fald i kundernes interesse for juice og saft gør indhug i overskuddet i Rynkeby Foods A/S. Ud af en omsætning på 718 mio. kr. fik virksomheden i 2003/04-regnskabet et overskud på 11,4 mio. kr.

Årets før var omsætningen 790 mio. kr. og overskuddet 28 mio. kr. Halvdelen - seks mio. kr. - af det seneste overskud efter skat i saft og juicekoncernen stammer fra salg af bygninger. Samtidig har lukningen af fabrikken og afvikling af diverse produktioner haft fuld effekt i det seneste regnskabsår. Det har påvirket omsætningen i nedadgående retning. Årets resultat er lavere end forventet, skriver koncernen. En anden årsag er, at der inden for selskabets kerneområde, juice og saft, har været et stagnerende marked på juice, mens der på saft har været et betydeligt fald.

Resultatet af den primæredrift faldt fra 28 mio. kr. til 11,7 mio. kr. i 2003/04 regnskabet. Rynkeby Foods, der er Nordens største producent af juice og saft, tog i 2004 et fuldautomatisk højlager i Ringe i brug. Lageret har plads til 15.000 paller og kan håndtere hele virksomhedens færdigvarelager. Investeringen har kostet 90 mio. kr. og ventes at styrke virksomhedens konkurrenceevne i de kommende år. maria..

BRANCHENYT
Læs også