Oticon buldrer frem

Høreapparatvirksomheden William Demant (Oticon) fortsætter med at banke konkurrenterne og erobre markedsandele. Mere end hver sjette omsætningskrone triller ned i ejernes lommer som rent overskud.

Alligevel var der ingen kurspoint at hente efter offentliggørelsen af regnskabet for 2004. Men det skyldes udelukkende, at analytikerne havde gættet samtlige tal og lagt dem ind på regnearkene.

Det eneste, analytikerne ikke kunne blive helt enige med William Demants koncerndirektør Niels Jacobsen om, var forventninger til i år. Her venter gennemsnittet af analytikerne et overskud på 1.095 mio. kr. på den primære drift, mens koncernen har stillet et interval på 1.050 til 1100 mio. kr. i udsigt...

BRANCHENYT
Læs også