Lufthansa overtager det tyngede Swiss

Lufthansa stræber efter at have Swiss fuldt integreret i vinterflyveplanen 2005-2006 i bestræbelserne på hurtigt at gøre det schweiziske flyselskab rentabelt.

Berlin

Lufthansas bestyrelse ventes den 22. marts at sige god for den planlagte overtagelse af Swiss. Overtagelsen skal godkendes af EU-Kommissionen...

BRANCHENYT
Læs også