Dyretransportør får betydeligt nedslag i straf

Landsretten frikender omstridt vognmand for dyremishandling på 31 svinetransporter til Tyskland.

En dansk vognmand - udpeget offentligt som skurk i flere sager om dyretransport - er blevet frikendt for uforsvarlig behandling af dyr på 31 ud af 32 svinetransporter. Derfor fastsætter Østre Landsret en betydelig nedsættelse af straffen.

Vognmand Peter Ottesen fra Odense havde af byretten ellers fået en dom på 20 dages betinget fængsel og en bøde på 250.000 kr. i dette sagskompleks.

Byrettens dom bygger dels på 32 transporter af grise til Tyskland med groft uforsvarlig dyrebehandling, anvendelse af en ikke-godkendt lastvogn samt overtrædelser af reglerne om dokumentation for overholdelse af køre/hviletid.

Sagen stammer fra 2001.

Kun ét bevis
Dommen blev anket til Østre Landsret med bl.a. krav fra anklagemyndigheden om samtidig frakendelse af Peter Ottesens transport-autorisation.

Landsrettens dommere er dog nået frem til en markant anderledes afgørelse end kollegerne i byretten. Dommen er ændret til en bøde på 90.000 kr., som især skyldes den manglende dokumentation af køre/hviletid, og ingen fængselsstraf. Dommerne mener nemlig, at der kun foreligger beviser i én ud af de 32 transporter.

Der var i de øvrige hverken egentlige fysiske beviser eller et faktisk dyrlægeskøn.

»Når danske svinetransporter når frem til Tyskland, skal de ifølge EU-reglerne også kontrolleres der af lokale tyske myndigheder. Der er ingen indberetninger derfra, og bl.a. derfor kan sagen naturligvis ikke holde,« siger advokat Lauge Fastrup, Thisted, der har kørt sagen for Peter Ottesen.

Langtrukken sag
Østre Landsret afviser i den mundtlige version af dommen også inddragelse af autorisation med begrundelsen lang sagsbehandlingstid. Det skyldes bl.a., at Justitsministeriet har skullet afklare EU-spørgsmål. Det ligger nemlig fast, at de danske særregler om dyretransport, som bl.a. stiller arealkrav, der går ud over de fælles rammer i EU, er et meget omdiskuteret emne. Netop de danske særregler skal i næste uge behandles ved EF-Domstolen i Luxembourg.

Peter Ottesen har tidligere på året offentligt meddelt, at han opgiver sin danske vognmandsforretning.

Det sker, efter at han for alvor blev landskendt, da tv bragte fotos af døde smågrise på en af hans lastvogne. Den strandede af forskellige årsager flere dage på grænsen til Rusland. Transporten endte fatalt, da smågrise lå døde i bilen.

Sagen efterforskes fortsat.

Tidligere var en anden transport fra Peter Ottesen også gået galt, da smågrise døde i en tætpakket lastvogn på en rasteplads ved tyske Passau.

Hans to chauffører havde ved en fejl ikke fået sat ventilationsanlægget i gang. For det forhold er Peter Ottesen som vognmand dømt ved Nykøbing Falsters byret, der gav ham 30 dages fængsel og frakendte ham retten til at arbejde med dyr i fem år.

Skærpende
Denne opsigtvækkende dom er anket til landsretten.

Advokat Lauge Fastrup fastslår, at det bestemt ikke kan udelukkes, at netop den første byretsdom, som nu er omstødt af landsretten, blev brugt som skærpet argument for en hård afgørelse i Nykøbing Falster.

I Fødevarestyrelsen, som har kontrolopgaven med dyretransport, siger veterinærdirektør Jan Mousing, at landsrettens dom mod Peter Ottesen tages til efterretning. Styrelsen vil dog først kommentere udviklingen yderligere, når den skriftlige dom foreligger, og præmisserne er studeret nærmere.


Læs også