Lille fremgang i DLH

Trævarekoncernen DLH fik i årets første ni måneder en koncernomsætning på 5.588 mio. kr., svarende til en fremgang på 5 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Væksten kan tilskrives tilkøb af virksomheder. EBIT blev 266 mio. kr. mod 231 mio. kr. i 2006 - en fremgang på 15 pct. Korrigeret for poster af éngangskarakter er EBIT vokset med 4 pct, forklarer selskabet. Ni måneders resultatet før skat blev 192 mio. kr. mod 166 mio. kr. i samme periode sidste år, en fremgang på 16 pct., men en stigning på 0,1 mia. kr. i forhold til 2006. Efterspørgslen afdæmpes, og prisudviklingen er gået i stå. Forventningerne til et helårsresultat før skat på omkring 230 mio. kr. fastholdes, mens årets omsætning nedjusteres til 7,3 mia., hvilket er 0,2 mia. kr. lavere end hidtil udmeldt.

RB-Børsen

Læs også