”Danica White” svigtet

Vagtberedskabet var utilstrækkeligt, da den danske coaster ”Danica White” den 1. juni blev kapret i pirattruet farvand ud for Somalia.

Det fastslår Søfartsstyrelsens opklaringsenhed i en søulykkerapport om kapringen 205 sømil ud for Somalias kyst. Ifølge rapporten havde skibsføreren hverken fra rederiet eller chartreren fået nogen instrukser om særlige forholdsregler imod piratangreb i forbindelse med sejladsen. Han iværksatte derfor ingen ekstra foranstaltninger, og ingen om bord opdagede piraterne, før de var om bord. Et forstærket udkig kunne ellers have afsløret piraterne. Hverken SOK eller rederiet modtog en SSAS-overfaldsalarm fra skibet. Skibsførerens forklaring tyder på et manglende kendskab til, hvordan alarmen/piratknappen fungerer.

/ritzau/

Læs også