Indsats mod Q-feber

Kvægsygdommen Q-feber, der kan smitte til mennesker, får nu Sundhedsstyrelsen til at nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe.

»Vi er i den seneste tid blevet kontaktet fra flere sider angående Q-feber, som er blevet registreret hyppigere end tidligere. Derfor mener vi, der er grund til at se lidt nærmere på det. Det er en sygdom, vi tager alvorligt,« siger Tove Rønne, overlæge i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse. Gruppen består af repræsentanter for Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Statens Seruminstitut og Veterinærinstituttet. Den skal inden jul lave en opdateret vejledning til landets praktiserende læger, så de bliver mere opmærksomme på sygdommen. Q-feber smitter især ansatte i landbruget, dyrlæger og andre, der har tæt kontakt med kvæg. Lidt under halvdelen af de smittede bliver syge og får typisk influenza-lignende symptomer. Sygdommen kan føre til abort eller komplikationer for gravide og kan udvikle sig kronisk for især ældre personer, der i forvejen har svækket hjerte-karsystem.

/ritzau/

Læs også