Post Danmark: Send det med spejderne

Svar udbedes: Anders Due, vicedirektør i Post Danmark

Anders Due, hvorfor har I indført en ny bundgrænse for adresseløse forsendelser på 3.000?
»Det er en væsentlig billigere måde for os at håndtere det på, fordi sorteringen kan ske maskinelt.«

Men der er jo nogle, der bliver ramt. Mårslet-Bladet skal nu betale 300.000 kr. mod tidligere 35.000 kr. Kan I være det bekendt?
»Det kan man altid diskutere. Vi må bare konstatere, at vi ned i meget, meget små portioner har tilbudt masseprodukter til priser, der ikke holder mere, fordi vore produktionsmetoder er blevet så effektive, at der skal en vis volumen til.«

Men for 300.000 kr. kan Mårslet-Bladet ansætte en mand på fuld tid i et helt år. Kan du forstå, hvis nogle finder den situation absurd?
»Jeg kan godt se, at den prisstigning er ganske voldsom. Men det er udtryk for en fri prisdannelse, og jeg tror ikke, at konkurrenter tilbyder så små mængder til så attraktive priser, og hvis de gør, må vi bare henvise til dem.«

Så I har ikke tænkt jer at lave om på det, fordi der er nogle lokalblade, der bliver ramt?
»Nej. Alternativet vil formodentlig være at få det omdelt af idrætsorganisationer eller spejdergrupper eller sådan noget. Det er faktisk det, sådan nogle bl.a. tager sig af.«

Hvorfor skal der gælde særlige regler for kirkeblade, når andre ikke kan få den undtagelse?
»Vi har undtaget kirkebladene, fordi vi godt var klar over, at de kunne have en udfordring. Så kan man altid diskutere, om der ikke er andre, som det er synd for, men vi har holdt os til kirkebladene.«

Kan du forstå, hvis der er folk, der vil udlægge denne sag som beviset for, at I er et arrogant og rigidt statsmonopol?
»Jamen altså, jeg er frygtelig ked af at høre det hver gang. Det betyder bare, at vi siger, at vi i bagklogskabens lys aldrig skulle have lavet en undtagelse for kirkeblade. Hver gang vi forsøger at imødekomme nogen, er vi godt klar over risikoen for at støde andre an, og det er den balanceakt, som vi har.«

jesper.hoberg@jp.dk

Læs også