Prishop på 700 pct.

Prisstigninger Post Danmarks nye priser, der træder i kraft til nytår, betyder, at små lokal- og foreningsblade står til enorme prissmæk. Mårslet-Bladet kan ansætte sit eget postbud i et år for den prisstigning, der venter.

På side 15 i det seneste nummer af det lille Mårslet-Bladet fortæller den lokale sognepræst, Hanne Davidsen, om ”Det dobbelte kærlighedsbud”.

Og lad det være sagt med det samme: Det er ikke postbuddet.

Godt nok skal man elske sin næste, men det kan være en smule anstregende, når man bliver præsenteret for en prisstigning på langt over 700 pct.

Mårslet-Bladet er en lille udgivelse i A4-format, som 10 gange om året bliver omdelt til de 1.785 husstande i Mårslet med lokal information fra kirke, skole og idrætsforening.

Hidtil er bladet blevet sendt ud med Post Danmark som en såkaldt adresseløs forsendelse, hvilket betyder, at bladet bare kan dumpes i postkassen uden skelen til, om det er Jensen eller Hansen, der får det eksemplar, der ligger øverst i bunken. Pris: ca. 35.000 kr. om året.

I oktober fik Mårslet-Bladet imidlertid et brev fra Post Danmark om prisændringer fra den 1. januar 2008. Prisændringerne betyder, at der indføres en nedre grænse for, hvornår noget kan omdeles som adresseløse forsendelser på 3.000 stk. pr. gang.

Ikke et kirkeblad
Kassereren på Mårslet-Bladet, Jacob Lind, forstod ikke helt, om ændringen ville få konsekvenser for bladet, og derfor bad han Post Danmark om at regne på et tilbud. Svaret var såre simpelt: Fremover skal bladet sendes som brev. Enten som A-post til 16 kr. eller B-post til 15,50 kr. pr. blad. Dertil kommer påtryk af adresser - adresser, som Post Danmark gerne vil sælge til Mårslet-Bladet for ca. 7.000 kr., fortæller Jacob Lind.

Det var en rystet kasserer, der fik regnet tallene igennem. Hvis Mårslet-Bladet ville fortsætte med at få omdelt sit blad hos posten, ville det komme til at koste op imod 300.000 kr. om året.

Jacob Lind vurderer, at det vil kræve ca. 30 arbejdsdage at omdele samtlige udgaver af Mårslet-Bladet i løbet af et år.

»For den pris kunne vi ansætte en mand på heltidsbasis, og så behøvede han endda kun at arbejde 30 dage om året,« siger Jacob Lind, der finder prisstigningen helt hen i vejret.

Post Danmark har lavet en undtagelsesbestemmelse for kirkeblade, så de ikke rammes af den nye bundgrænse, og da Mårslet-Bladet også indeholder kirkestof, foreslog han Post Danmark, at de ændrede forsiden og omdøbte bladet til Kirkebladet.

»Men det ville de ikke, for kirkeblade må kun indeholde kirkestof,« raser Jacob Lind.

»Post Danmark opfører sig så arrogant. De har eneretten, og så må de også tage det sure med det søde. Det her handler jo kun om, at de skal tjene flere penge.«


Læs også