Ingen udbytte

Det børsnoterede grovvareselskab Hedegaard har problemer.

Derfor regner Hedegaard kun med et rundt nul på bundlinjen i år, ligesom aktionærerne ikke kan vente at få udbetalt udbytte. »Kvartalsregnskabet er dårligere end forventet, og de samlede forventninger til årets resultat nedjusteres med 10 mio. kr. til niveauet 0 mio. kr. før skat,« skriver ledelsen i regnskabet. Det er fortsat udviklingen i divisionen Hedegaard Agro, der skaber problemer. »Hedegaard Agro har i årets første ni måneder opnået et resultat før skat på minus 34,1 mio. kr. Resultatet, der er meget utilfredsstillende, er en konsekvens af prisstigninger på mellem 40 og 100 pct. for næsten alle foderråvarer. En ringe høst på verdensplan har forstærket spekulationen omkring knaphed af råvarer - med fortsatte prisstigninger til følge. Denne udvikling har været mere eksplosiv end forudset ved halvårsmeddelelsen,« skriver Hedegaard i regnskabet. Alene i tredje kvartal fik Hedegaard Agro et underskud på 12,9 mio. kr.

RB-Børsen

Læs også