Mondos hovedaktionær løber fra garanti

It-selskabet Mondo skruer ned for ambitionerne til en kommende kapitaludvidelse. Samtidig løber hovedaktionæren fra et løfte om at skyde otte mio. kr. i selskabet i forbindelse med kapitaltilførslen.

Der bliver ikke nogen hjælp fra hovedaktionæren, når it-selskabet Mondo de kommende uger forsøger at rejse op imod 34 mio. kr. i ny kapital via Københavns Fondsbørs.

Således er Anders Chr. Andersen løbet fra en aftale om at tegne sig for otte mio. kr. i forbindelse med tilførslen af nye penge.

Han var tillige adm. direktør i Mondo, indtil han for nylig blev fyret for at have gennemført en stribe ulovlige insiderhandler. Efter fyringen fastholdt han, at han ville stille med otte mio. kr., men det gør han ikke, afslører prospektet for kapitaludvidelsen.

»Han har en stor post i forvejen, og det er hans valg ikke at tegne nye aktier. Jeg skal ikke spekulere i hans begrundelse,« siger Claus Wellendorf, konstitueret direktør i Mondo, som ikke ønsker at forklare, hvorfor hovedaktionæren ikke vil bibeholde sin ejerandel på 34 pct. ved at tegne nye aktier.

Har potentielle investorer ikke nærmest krav på at få at vide, hvorfor hovedaktionæren løber fra en garanti, som han tidligere har givet?

»Hvis jeg var investor i et foretagende, som har været i gennem alt det, som vi har, ville jeg være interesseret i at vide, hvad Anders Chr. Andersen som hovedaktionær vil. Og hans aktier er bundet af en lock up-aftale i mindst et år endnu, så der kommer ikke lige pludselig en stor portion aktier i spil,« siger Claus Wellendorf.

Lavere ambitionsniveau
Anders Chr. Andersen vil heller ikke selv give en forklaring.

»Det har jeg ingen kommentar til,« siger han.

It-investoren Peter Warnøe bliver heller ikke som oprindeligt planlagt en del af kapitaludvidelsen.

»Det er rigtigt, at vi har en aftale med Peter Warnøe, men vi kan ikke blive enige om, hvordan den aftale skal opfattes,« siger Claus Wellendorf.

I forbindelse med halvårsmeddelelsen den 31. august i år oplyste Mondo, at selskabet ville hente 40-45 mio. kr. i ny kapital, men nu hvor pengene skal i kassen, er ambitionerne sænket til 28 til 34 mio. kr.

»Vi er blevet klogere. Da halvårsmeddelelsen kom, var situationen ret dramatisk, og vi vurderede den gang, at 40-45 mio. kr. var behovet. Det har vi revurderet,« siger Claus Wellendorf.

Provenuet fra kapitalrejsningen skal bruges til at finansiere allerede opkøbte virksomheder i skikkelse af Aqcel-gruppen, som Mondo købte tidligere i år for 60 mio. kr. Gruppen har en negativ egenkapital på 1,2 mio. kr. og et underskud på 2,6 mio. kr. i det seneste regnskabsår. Tilkøbene var den direkte årsag til, at Mondo ved halvåret nedjusterede forventningerne for 2007 fra et overskud på fem-syv mio. kr. af den primære drift til et underskud på ni mio. kr.

Vigtigt signal
Hvis ikke nye investorer står klar med tilstrækkeligt mange penge, garanterer banken Capinordic, at tegningen når op på minimumsbeløbet på 28 mio. kr.

»Der er ikke noget, der har ændret sig, ud over at vi er nogle i bestyrelsen og ledelsen, der har overtaget Anders Chr. Andersens forpligtelse. Jeg mener, at det styrker signalet, at vi tager posten i stedet for en bortvist direktør,« siger Morten Steen Jørgensen, bestyrelsesformand i Mondo.


Læs også