Tilsyn med SAS skal ændres

De skandinaviske myndigheder ønsker at ændre tilsynet med SAS. Det sker på baggrund af de voldsomme ændringer af SAS' struktur de seneste år og efter flere alvorlige episoder med brud på sikkerhedsreglerne.

Tilsynet med SAS skal strammes op og gøres mere effektivt. Initiativet kommer efter flere alvorlige SASepisoder, der har bragt flysikkerheden i fare.

Hidtil har luftfartsstyrelserne i Sverige, Norge og Danmark i fællesskab haft ansvaret for at kontrollere sikkerheden i SAS.

Men den konstruktion er ikke nødvendigvis velegnet, efter at SAS har gennemført omfattende besparelser i selskabet og som følge heraf har ændret på sin interne struktur, mener Kurt Lykstoft Larsen, direktør for Statens Luftfartsvæsen (SLV):

»Tiden er kommet til at kigge grundigt på tilrettelæggelsen af tilsynet. Den overvejelse gør alle tre skandinaviske direktører. Jeg fremlægger mit forslag til ny struktur for tilsynet i december, og vi forventer at træffe beslutning om en ny struktur i første kvartal næste år,« siger SLV-direktøren, som også er formand for OPS-udvalget, der har det overordnede tilsyn med SAS.

Sikkerhedsekspert og fagchef i Luftfartstilsynet i Norge Kjell Klevan fremlagde i marts en sønderlemmende kritik af sikkerhedskulturen i SAS.

Her advarede han om, at det på baggrund af flere alvorlige episoder i SAS »bare er et spørgsmål om tid, før noget alvorligt kan ske«.

Tegn på problemer
Ifølge Kjell Klevan er en af årsagerne den restrukturering, som SAS har gennemført de seneste år, hvor der er sket en opsplitning af det SAS-konsortium, der driver flyene i Danmark, Sverige og på de interkontinentale ruter.

»SAS er delt op i flere "småselskaber" med egen økonomisk styring og dermed også fragmenteret ansvar,« lyder en af Kjell Klevans observationer.

Ifølge SLV er Klevans iagttagelser blot nogle af flere indikationer på, at der har været problemer med kvalitetsarbejdet i SAS. Ifølge SLV giver de seneste års sikkerhedsproblemer ikke anledning til at karakterisere flysikkerheden i SAS som »utilfredsstillende« og dermed fratage SAS flyvetilladelsen.

»Men SAS har haft alvorlige episoder, som har bragt flysikkerheden i fare. De er løst efter et vist pres og en vis sendrægtighed fra SAS' side. Nu er der nye folk på plads, og der er ingen grund til at starte en større historieforskning i forhold til de tidligere episoder, hvor der har været brist i sikkerheden. Samtidig er der nogle strukturelle udfordringer i tilrettelæggelsen af tilsynet med SAS, fordi konstruktionen med SAS er unik, da selskabet er hjemmehørende i tre lande,« siger Kurt Lykstoft Larsen.

Det ville derfor være mere hensigtsmæssigt ud fra et myndighedshensyn, hvis SAS får en flyvetilladelse i hvert af de skandinaviske lande, forklarer Kurt Lykstoft Larsen.

»Men SAS' måde at organisere sig på er i sagens natur et rent SAS-anliggende, så længe det finder sted inden for de selskabsretlige rammer,« siger han.

SAS vil se positivt og konstruktivt på en henvendelse fra myndighederne, forklarer Claus Sonberg, kommunikationsdirektør i SAS:

»Hvis SAS får en henvendelse fra myndighederne om, hvordan vi kan organisere sikkerhedarbejdet, stiller vi naturligvis op. Men beslutningen er et bestyrelsesanliggende,« siger han.

Læs også