Der læses stadig

Khodorkovskijs lange dom

RUSLAND Oplæsningen af dommen i den politisk følsomme retssag mod oliematadoren Mikhail Khodorkovskij gik mandag ind i sit sjette døgn, men der går formentlig flere dage, før man når frem til en endelig afgørelse i skyldsspørgsmålet og den endelige dom. Mikhail Khodorkovskij, tidl. topchef i oliekoncernen Yukos, er bl.a. anklaget for bedrageri, skatteunddragelse og underslæb. Den mundtlige oplæsning af dommen peger indtil videre utvetydigt på, at Khodorkovskij findes skyldig. Hvis det nuværende oplæsningstempo fastholdes, kan oplæsningen være tilendebragt sidst på ugen, vurderer en af Mikhail Khodorkovskijs advokater. AP

Læs også
Top job