Dansk olierekord

18 mia. kr. hentet i Nordsøen

Energi Olieproduktionen i Danmark satte i 2004 rekord, da produktionen af olie fra de 19 felter på dansk område var på 22,6 mio. kubikmeter og oversteg derved den hidtidige produktionsrekord fra 2002 med 5 pct. Den store produktion og den høje oliepris har medført, at staten ventes at modtage et rekordstort beløb i skatter og afgifter på godt 18 mia. kr. fra aktiviteterne i Nordsøen. Dette er næsten en fordobling i forhold til 2003, fremgår det af rapporten Danmarks olie- og gasproduktion 2004, som Energistyrelsen udsender i dag. Også mængden af solgt gas satte rekord i 2004. Den samlede værdi af den danske olie- og gasproduktion i 2004 er foreløbig opgjort til ca. 39 mia. kr. Dette er historisk set en meget høj produktionsværdi. RB-Børsen

Læs også
Top job